ประกาศเน้นย้ำเรื่องการไม่สามารถใช้สติกเกอร์ ธีม หรือไอเท็มที่ซื้อแล้ว

เมื่อทำการขอคืนเหรียญที่ใช้ซื้อสินค้าดังกล่าวจาก Google Play Store

 

LINE Corporation ขอแจ้งเน้นย้ำให้ผู้ใช้ทราบว่า เมื่อผู้ซื้อทำการขอคืนเหรียญด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทจะทำการถอดสินค้าที่ใช้เหรียญดังกล่าวซื้อออกจากบัญชีของผู้ซื้อทันที รวมถึงผู้ที่ได้รับการส่งสินค้าดังกล่าวให้ในรูปแบบของการส่งของขวัญ (Send as Gift) จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานสติกเกอร์ ธีม และไอเท็มต่างๆได้  ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับสินค้าดังกล่าวในรูปแบบของการส่งของขวัญ และไม่สามารถใช้งานสินค้าดังกล่าวได้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ที่ส่งของขวัญดังกล่าวให้กับท่าน

 

LINE ขอแนะนำให้ท่าน ใช้บริการซื้อสติกเกอร์ ธีม หรือไอเท็มต่างๆ จากร้านค้าสติกเกอร์หรือร้านค้าธีมภายในแอพพลิเคชั่น LINE หรือซื้อผ่าน LINE STORE (https://store.line.me/) สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต เนื่องจากรองรับการชำระเงินที่หลากหลาย สะดวกสบาย และง่ายต่อการใช้งาน

 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานซื้อสินค้า LINE จากช่องทางอื่นๆที่ไม่เป็นทางการ บริษัทใคร่ฯขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการไม่ซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสติกเกอร์ ธีม และไอเท็มต่างๆ ที่มีราคาผิดปกติจากช่องทางการขายที่เป็นทางการของ LINE เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาจากกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ และทาง LINE Corporation จะไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านได้เช่นกัน

 

LINE ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนสินค้าจาก LINE ด้วยดีตลอดมา