LINE ประเทศไทยขยายเวลาโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ "LINE Creators Market Sticker Contest"  การจัดประกวดออกแบบสติกเกอร์แบบเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิด “Dream Job (อาชีพในฝัน)” จากวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 31 ธันวาคมนี้