มาแล้ว! รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ LINE Creators Market Sticker Contest ทั้ง 40 ท่าน ที่ได้รับของรางวัลสุดน่ารักจาก LINE จะเป็นใครบ้าง ไปดูกันเลย
Creator-OA_image

1. คุณกิติยา ฟักอินทร์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ต้มยำกุ้ง”

2. คุณกรนันท์ ชื่นพิชัย เจ้าของสติกเกอร์เชต “ไท๊ย~ไทย”

3. คุณกุลปริยา บัวอนันต์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ฉันคือต้นกล้วย!”

4. คุณจักรกฤต จันทร์หอม เจ้าของสติกเกอร์เชต “บางระจัน สโลว์ไลฟ์”

5. คุณจตุรพร ยงขามป้อม เจ้าของสติกเกอร์เชต “โขนมหาสนุก”

6. คุณจิรวัฒน์ สุขแก้ว เจ้าของสติกเกอร์เชต “ผอบ กับ มาลา”

7. คุณจิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล เจ้าของสติกเกอร์เชต “น้องสอดใส้ “

8. คุณฉัตรชัย ไตรยะวงศ์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “เปี๊ยกและมะขวิด”

9. คุณชญานิต รักษ์บุญยวง เจ้าของสติกเกอร์เชต “Giant smiley face”

10. คุณชัยพร พานิชรุทติวงศ์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ความประทับใจในจินตนาการวัยเด็ก”

11. คุณโชติกา วัธนะชัย เจ้าของสติกเกอร์เชต “Mae Sri-Nuan is Happy”

12. คุณฌานภาณุ สุจฉายา เจ้าของสติกเกอร์เชต “NA YAK”

13. คุณณัฐชยา จรรยาพาณิชย์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “Greeting like a Thai”

14. คุณณัฐพงษ์ บุญชื่นชม เจ้าของสติกเกอร์เชต “Nong Niew Mamuang”

15. คุณธนพร งามจิตร เจ้าของสติกเกอร์เชต “มีแมว(ชื่อ)มีสุข”

16. คุณธนาธรณ์ สุรัติในธรรม เจ้าของสติกเกอร์เชต “Selfie Thailand (ไทยแลนด์แดนเซลฟี่)”

17. คุณปัณฑ์จิตรา เรืองรุ่งชัยกุล เจ้าของสติกเกอร์เชต “ไทยแลนด์ดินแดนวาไรตี้”

18. คุณปิยพจน์  รัชตะพีรวัฒน์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “Tom-mud”

19. คุณประกฤษณ์ ภาควิวรรธ เจ้าของสติกเกอร์เชต “Thailand  only”

20. คุณพงศกร สรรพกิจจานนท์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “คนกันเอง”

21. คุณพัชรี แสนยอด เจ้าของสติกเกอร์เชต “ขันเงินขันทอง”

22. คุณพิมพ์วิมล เชื้อสวย เจ้าของสติกเกอร์เชต “สไบศรี”

23. คุณพลพงษ์ อัฉริยะศิลป์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “SYNH: GrandPa-GrandSon”

24. คุณพิสุทธิณี วงศ์วชิรเวศน์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ความเชื่อของนิดหน่อย”

25. คุณแพน บรรจง เจ้าของสติกเกอร์เชต “แว๊น บอย”

26. คุณยุพารัตน์   ศรีบุญ เจ้าของสติกเกอร์เชต “น้องสมายด์ อินไทยแลนด์”

27. คุณรักคีตา ลิ้มวงศ์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ข้าวเหนียวสังขยาแมน”

28. คุณรัตนา โพธิรัชต์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “อิชั้นลั้ลลา”

29. คุณลลนา มนัสสิริเกียรติ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ไทยจ๋า”

30. คุณวุฒิณัฐ หวังศิลปคุณ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ยายมีกับยายมอย”

31. คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ เจ้าของสติกเกอร์เชต “พจศรี”

32. คุณวาสินี อริยโชติ เจ้าของสติกเกอร์เชต “หนูแกละ”

33. คุณศุภชัย จิรคุปต์ เจ้าของสติกเกอร์เชต “ต้มยำกุ้ง”

34. คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร เจ้าของสติกเกอร์เชต “สบาย สบาย ไข่เจียว”

35. คุณสุทัศน์  ธำรงสมบัติ เจ้าของสติกเกอร์เชต “Ape Man Happy to travel”

36. คุณสิริภัทร์ธน์นันท์ สว่างศรี เจ้าของสติกเกอร์เชต “ยี่แมน”

37. คุณเสฎฐวุฒิ ควรผล เจ้าของสติกเกอร์เชต “S muay Thai”

38. คุณอลงกรณ์ ชาไชย เจ้าของสติกเกอร์เชต “เจ้าจุก 2015”

39. Khun KORNNIKA JITPRAMUT เจ้าของสติกเกอร์เชต “Jolly Fruitster”

40. Khun Watcharis  Learak เจ้าของสติกเกอร์เชต “เด็กหญิงคำปุ๊ก [KUMPUK]”
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังทุกท่านภายในเดือนกันยายน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร และนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถส่งสติกเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดไปยัง creator.line.me เพื่อจำหน่ายเป็นครีเอเทอร์สติกเกอร์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขต้องส่งหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป LINE Creators Market ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับกิจกรรมดีๆ แบบนี้เช่นเคย