Screen Shot 2562-02-07 at 13.14.17


ครบแล้ว! 45 ท่าน สำหรับผู้สมัคร
การอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชัน
ทาง LINE CREATORS MARKET ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี

สำหรับผู้สมัครที่สมัครสำเร็จ จะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ใครที่พลาดโอกาสครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ พบกับกิจกรรมดีๆจาก LINE CREATORS MARKET เร็วนี้ได้ทาง LINE TODAY 


รายละเอียด

พื้นฐานผู้เรียน  : ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการวาดรูปด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator

สิ่งที่ต้องเตรียม : ไฟล์ภาพคาแรคเตอร์ .psd หรือ .ai

โปรแกรมที่ใช้เรียน : Toon Boom, Adobe Photoshop, Adobe Animate (Flash), PNGYU, APNG Assembler

วันที่ : วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน :  ธนาคารกสิกรไทย สาขาดินแดง  ชื่อบัญชี : บจก. วิธิตา แอนิเมชั่น

                               เลขที่บัญชี : 703-2-32233-0                                     

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ animatedworkshop@yahoo.com

 

หมายเหตุ
1. การลงทะเบียนจะสำเร็จเมื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทางอีเมล animatedworkshop@yahoo.com เท่านั้น
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 45 ท่านแรกเท่านั้น โดยนับจากเวลา และลำดับการส่งหลัก
ฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน

 

ตารางเรียน

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

10.00 – 12.00 น. ความรู้เกี่ยวกับแอนิเมชัน (ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากอะไร, ความเข้าใจเกี่ยวกับ Frame rate, หลักการสร้างงานแอนิเมชัน)

13.00 – 14.30 น. วิธีการทำสติกเกอร์ภาพนิ่งให้เป็นสติกเกอร์แอนิเมชัน

14.40 – 16.00 น. การจัดเตรียมไฟล์ เช่น ขนาดภาพ การลำดับภาพ การจัดเฟรม ฯลฯ

 

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

10.00 – 12.00 น. ขั้นตอนแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรม Toon Boom (concept, sketch, animation, final check)

13.00 – 14.30 น. การ export โดยใช้โปรแกรม Toon Boom, Adobe Photoshop, Adobe Animate (Flash)

14.40 – 16.00 น. การทำไฟล์ APNG, การย่อไฟล์ด้วย PNGYU, การสร้าง APNG ด้วย APNG Assembler