Website-Header_1440x618

LINE STICKERS เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจได้แสดงฝีมือทางศิลปะออกแบบสติกเกอร์ให้ผู้ใช้บริการ LINE ทั่วโลกได้เข้ามาชื่นชมและใช้ผลงานที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นผู้มีความหลงใหลในการขีดเขียนหรือเป็นผู้ใช้ความถนัดทางศิลปะอย่างมืออาชีพ โดยครั้งนี้ ผู้ชนะมีโอกาสที่จะได้เป็นครีเอเตอร์ชื่อดังและยังได้บินลัดฟ้าไปทำกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

กฎการแข่งขัน
ก. วิธีการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก
1. เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ ภายใต้หัวข้อ “สติกเกอร์ต้องมี (Must Have Stickers)” จำนวน 3 แอคชัน (โดยอาจเป็นสติกเกอร์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1.1 การแข่งขันประกวดสติกเกอร์ในรอบคัดเลือก เพื่อหาผู้เข้าแข่งขัน 30 ท่านสุดท้าย
1.2 การแข่งขันวางขายสติกเกอร์ยอดนิยม เพื่อหาผู้ชนะการประกวดจำนวน 10 ท่าน

2. ครีเอเตอร์จะต้องเลือกหัวข้อการออกแบบสติกเกอร์ ตามที่กำหนดด้านล่างนี้ จำนวน 1 หัวข้อ หรือมากกว่า เพื่อลงประกวดการแข่งขัน

2.1 LOVE & Caring (สติกเกอร์ส่งรัก)
2.2 Everyday (สติกเกอร์ใช้ได้ทุกวัน)
2.3 Sarcastic (สติกเกอร์จิกกัด)
2.4 Working (สติกเกอร์ทำงาน)
2.5 Minimal (สติกเกอร์มินิมอล)

3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ผ่าน https://stickers-contest.line.me/ โดยครีเอเตอร์จะต้องเลือกประเภทสติกเกอร์ที่จะลงประกวด

3.1 รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
ก) รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
ข) ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล

3.2 รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
ก) รูปแบบไฟล์ (Format): APNG
ข) ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม
ค) ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (1-4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
ง) ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG

*หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องส่งผลงานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 2266x1488px ขึ้นไป มิฉะนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันจะไม่สามารถส่งผลงานได้


4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสติกเกอร์
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ในทุกๆ หัวข้อ ตามข้อ 2. และสามารถส่งสติกเกอร์ได้ทั้ง 2 ประเภท (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) แต่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้ายเพียง 1 หัวข้อ และ 1 ประเภทสติกเกอร์เท่านั้น และจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว (ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะรางวัล)

ระยะเวลาการแข่งขันรอบคัดเลือก
เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 และหมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)

การประกาศผลการแข่งขัน 30 คนสุดท้าย
LINE จะประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทางบัญชีทางการไลน์สติกเกอร์ (LINE STICKERS Official Account) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) LINE จะคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละหัวข้อ (จากทั้งหมด 5 หัวข้อ) การออกแบบสติกเกอร์ หัวข้อละ 6 ท่าน
(2) ในจำนวน 6 ท่านนี้ LINE จะแบ่งผู้ผ่านการคัดเลือกตามประเภทของสติกเกอร์ออกเป็น 3 ท่าน สำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง และ 3 ท่าน สำหรับสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว

ข.หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบสุดท้าย
1.หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 ท่านได้รับการประกาศคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ ชั้นที่ 17 และ ห้องเลขที่ ดี, อี, เอฟ, จี, เจ ชั้นที่ 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำสติกเกอร์ลงในระบบ LINE Creators Market เพื่อแข่งขันการขายสติกเกอร์ยอดนิยมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. โดย LINE จะเริ่มคำนวณยอดขายสติกเกอร์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.

รางวัล และการประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้าย
LINE จะประกาศผลรายชื่อผู้ชนะในโครงการนี้จำนวน 10 ท่าน ที่มียอดขายสติกเกอร์สูงที่สุด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทางบัญชีทางการไลน์สติกเกอร์ (LINE STICKERS Official Account) โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการไปทำกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท) ทั้งนี้ LINE จะแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้

(1) สติกเกอร์ภาพนิ่ง (Static) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
(2) สติกเกอร์เคลื่อนไหว (Animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)

หมายเหตุ
- ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องและ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด - ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสนามบิน, ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า (ถ้ามี), และเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดด้วยตนเอง
- หมายกำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ตามความเหมาะสม

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ชนะรางวัล (หลังจากได้รับรางวัลแล้ว)
ครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัล จะต้องวางขายสติกเกอร์ตามที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) จำนวน 1 เซ็ต
2) สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) จำนวน 4 เซ็ต
3) สติกเกอร์ทั้งหมดที่วางขายข้างต้นนี้จะต้องมีคุณภาพตามที่ LINE กำหนด

ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัลจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในอนาคตได้อีก และจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก LINE ในทุกกรณี

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ
ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าแข่งขันได้อ่าน ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

1.ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ในทุกๆ หัวข้อ ตามข้อ 2. และสามารถส่งสติกเกอร์ได้ทั้ง 2 ประเภท (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) แต่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้ายเพียง 1 หัวข้อ และ 1 ประเภทสติกเกอร์เท่านั้น และจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว (ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะรางวัล

2.กิจกรรมโครงการนี้ดำเนินการโดยไลน์ คอร์ปอเรชัน และ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (รวมเรียกว่า “LINE”)

3.พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

4.ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันโดยตรงเท่านั้น โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นออกแบบหรือส่งเข้าประกวดแทนผู้อื่นได้ และผลงานของผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5.ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรคเตอร์เดียวกัน

6.ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในลักษณะภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อ ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด

7.ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

8.ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่เกิดจากหรือมีส่วนใดๆ อันละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย

9.ผู้เข้าแข่งขันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้ผลงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ https://creator.line.me/th/terms/

10.ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เข้าประกวดให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ปิดบัง หรือละเว้นการให้ข้อมูล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน เรียกคืนของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับไปจากการเข้าร่วมโครงการ ลบผลงานออกจากระบบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ (หากมี)

11.ในกรณีที่ LINE ไม่สามารถจัดกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชนะรางวัลได้ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมูลค่าของรางวัลที่ LINE จะมอบให้นั้นจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับมูลค่าของรางวัลเดิม

12.LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการทำกิจกรรม Workshop และก่อนเริ่มทำกิจกรรม Workshop ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และระหว่างการทำกิจกรรม และก่อนทำกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของครีเอเตอร์ผู้ชนะรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ขาดของ LINE ที่สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมต่อผู้ชนะรางวัลอีก

13.LINE จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์)​ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์) ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) เอกสารส่วนตัว (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล/ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (7) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของ LINE ตามกฎหมาย (8) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ (9) เพื่อปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ LINE และบริษัทในเครือของ LINE ในกรณีที่มีการจัดทำแบบสำรวจ/แบบสอบถาม (10) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานอีเวนท์ โปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ LINE และบริษัทในเครือของ LINE เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

14.เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น LINE อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของ LINE

15.LINE จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของLINE ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp) และ https://line.me/en/terms/policy

16.การเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

17.LINE ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

18.ในกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ใช้กฎการแข่งขันนี้บังคับเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้น

19.การตัดสินใด ๆ ของ LINE หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด