1. [BlogPost] Article

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้ LINE STICKERS ขอเชิญชวนครีเอเตอร์ทุกท่าน มาออกแบบสติกเกอร์ในหัวข้อ “สติกเกอร์ยิ่งกว่ารัก” เพื่อไว้ใช้เป็นตัวแทนส่งต่อความรัก ความห่วงใยในแชท อาจจะเป็นความรักระหว่างแม่กับลูกก็ได้นะ หรือจะเป็นสติกเกอร์สำหรับส่งต่อความรู้สึกดีๆ ที่สามารถใช้ได้กับทุกคนก็ได้เช่นกัน ที่สำคัญแคมเปญนี้มีรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท ด้วยนะ ไปอ่านรายละเอียดกันเลย

สติกเกอร์ที่ทำยอดดาวน์โหลดสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามลำดับ

     รางวัลที่ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

*มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

 

วันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัลและการแจกของรางวัล
     • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 3 อันดับแรก ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12:00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ครีเอเตอร์ไทย (LINE Creators TH Official Account)
     • บริษัทจะทำการติดต่อผู้ชนะรางวัลทันทีหลังจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล เพื่อขอรายละเอียดในการโอนเงินรางวัลให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ชนะรางวัลต่อไป
     • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ชนะรางวัลดังกล่าวทันที


ระยะเวลารับคำขอพิจารณาสติกเกอร์เพื่อร่วมกิจกรรม
     21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. - 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย

ระยะเวลาการโปรโมทสติกเกอร์ผ่านแบนเนอร์
     สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 . - 22 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย
8. [21JUN] RMS

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม 
     • ครีเอเตอร์ต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์Creators Market เท่านั้น (http://creator.line.me/) และไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Sticker Maker ได้
     • ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ตั้งแต่ภาพขึ้นไป ต่อ 1 ชุด และสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องมีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ดี ครีเอเตอร์สามารถส่งจำนวนภาพสติกเกอร์ หรือกำหนดราคาของสติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ได้
     • ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ซึ่งมีลักษณะเป็น ภาพนิ่ง สติกเกอร์แอนิเมชั่น บิ๊กสติกเกอร์ ป็อปอัพ หรือสติกเกอร์เอฟเฟกต์เท่านั้น
     • สติกเกอร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น(สติกเกอร์ที่เปิดจำหน่ายไปแล้วแต่ขออัพเดตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
     • สติกเกอร์สำหรับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่นสติกเกอร์ชื่อคน) ซึ่งเคยวางจำหน่ายแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้ 
     • สติกเกอร์รูปหลักจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ ยิ่งกว่ารัก และจะต้องมีสติกเกอร์ในชุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง(รวมรูปหลักแล้วที่มีเนื้อหาและรูปแบบดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ ยิ่งกว่ารัก เช่น สติกเกอร์ที่แสดงความรัก ความห่วงใย เป็นต้น จากสติกเกอร์ทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ครีเอเตอร์นำส่งสติกเกอร์ 1 เซ็ต จำนวน 40 ภาพ จะต้องมีสติกเกอร์เกี่ยวกับสติกเกอร์ ยิ่งกว่ารัก อย่างน้อย จำนวน 20 ภาพ
     • ถ้าสติกเกอร์มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวเบื้องต้นจะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

หมายเหตุ
     • ครีเอเตอร์ควรยื่นผลงาน10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และหากผลงานสติกเกอร์ของครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธโดยบริษัท ครีเอเตอร์ต้องรีบดำเนินการแก้ไขและนำส่งผลงานสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
     • ครีเอเตอร์รับทราบและยินยอมว่า ในกรณีที่ครีเอเตอร์ยื่นผลงานช้ากว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ครีเอเตอร์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาคำขอผลงานสติกเกอร์ทั้งหมดได้ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม 
     1. เตรียมสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับธีมสติกเกอร์ ยิ่งกว่ารัก
     2. ไปที่แก้ไขสติกเกอร์’ > ‘ข้อมูลจำหน่าย’ แล้วทำเครื่องหมายในช่อง ‘ร่วมแคมเปญ’ ในหัวข้อ "สติกเกอร์ ยิ่งกว่ารัก” ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่
     3. ยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 
     • กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (บริษัท”) และของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ รางวัลมูลค่าซึ่งมากกว่า1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กฎหมายกำหนด
     • บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)
     • สติกเกอร์จะถูกปฏิเสธหากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรมแม้ว่าเนื้อหาสติกเกอร์จะไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ตาม ครีเอเตอร์ต้องแก้ไขสติกเกอร์ให้ตรงตามเงื่อนไข หรือลบเครื่องหมายในช่องเข้าร่วมแคมเปญ เพื่อออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
     • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ คือ ครีเอเตอร์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

     • บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมนี้ได้เข้าร่วมแคมเปญ Master of Tournament ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ซึ่งบริษัทจะนำยอดขายสติกเกอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลากิจกรรมมาคำนวณ เพื่อหาจำนวนยอดขายสติกเกอร์สูงสุดประจำไตรมาสต่อไป (ครีเอเตอร์สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดแลเงื่อนไขเพิ่มเติมแคมเปญ Master of Tournament ได้ที่ http://creator-mag.line.me/th/MasterofTournamentQ3-main.html)

     • พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงานรวมถึงบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้
     • ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับจำนวนผู้ยื่นคำขอ
     • สติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้ คือ สติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาและเริ่มจำหน่ายโปรโมทพิเศษระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 . - 22 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย
     • หลังสิ้นสุดช่วงกิจกรรมนี้สติกเกอร์จะยังคงเปิดจำหน่ายต่อไปที่ร้านค้าสติกเกอร์ ในแอพพลิเคชั่นไลน์ และร้านค้าใน LINE STORE (http://store.line.me/)
     • สติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรม New Star, Rising Star หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้
     • การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

LINE CREATORS MARKET หวังว่าจะได้เห็นผลงานสติกเกอร์จากครีเอเตอร์ทุกท่านเร็ว ๆ นี้ 
ขอขอบคุณครีเอเตอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน LINE CREATORS MARKET อย่างเสมอมา

LINE Creators Market: http://creator.line.me/